การอนุมัติสำหรับการคัดกรองมะเร็งปอดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้สูบบุหรี่เป็นเวลานาน ในขณะที่การสแกน CT เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นมาตรวัดคราบจุลินทรีย์ในหลอดเลือดก็สามารถมองเห็นได้ใน CT คะแนนแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจที่ได้จาก CT เป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี

ซึ่งช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับยาป้องกันคอเลสเตอรอลที่เรียกว่าสเตตินแนวทางคอเลสเตอรอลใหม่กระตุ้นให้ใช้คะแนนแคลเซียมเพื่อช่วยแพทย์และผู้ป่วยตัดสินใจว่าจะใช้ยาสเตตินสำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีความเสี่ยงในระดับกลางของโรคหัวใจหากคะแนนแคลเซียมเป็น 0 สเตตินสามารถเลื่อนได้หากคะแนนแคลเซียมสูงผู้ป่วยเหล่านั้นควรอยู่ในสแตตินแม้จะมีค่าการพยากรณ์โรค แต่แคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจไม่ได้วัดเป็นประจำในการตรวจคัดกรองปอดขนาดต่ำ CT เนื่องจากการตรวจวัดต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะและเพิ่มเวลาในการแปล หากเครื่องมือของเราตรวจพบแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจจำนวนมากในผู้ป่วย